Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Farské oznamy

17. Nedeľa cez rok- C
(24.7.2016)

 

 "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." 

(Evanjelium podľa Matúša 5,8)

 

 

• LITURGIA

PO - sv. Jakub, apoštol - sviatok

UT - sv. Joachim a Anna

ST - sv. Gorazda a spoločníkov 

ŠT - sv. Krištof - v nedeľu posvätenie áut vo sv. omšiach

PI - sv. Marta

 

• SVATÁ SPOVEĎ

- pred sv. omšami

• SVATÉ OMŠE

PO - 18:30 - za Božiu pomoc pre matku a dieťa

UT  - 7:00 - +kňaz Rudolf a gazdiná Anna             (344)

      - 18:30 - za živé a + Anny z farnosti, za chorého Jozefa

ST  - 18:30 -  za zdravie, B. pom. a ochranu pre Boženu

ŠT - 18:30 - +Rudolf, Anton a st. rodičia             (244)

PI  - 8:30 - slúžia Dominikáni s pútnikmi

      - 16:00 - pohreb - +Jozef Ťapajna

SO - 7:00 - za B. pom. a ochranu v novostavbe         (514)

NE - 7:30 - +Peter          (62)

      - 10:00 - vďačnosť za 50 r.ž.                    (514)

 

 

• ČÍTANIE 

- 6.skupina

 

- Služba skončila pri č.d. 95

Opäť aj tento rok sa aj v našom chráme už ozvali prvé mená mladých snúbencov, ktorí si chcú aj v našom chráme povedať svoje "ÁNO". Dávame preto do pozornosti možnosť nechať si počas svadobného obradu vyzdobiť kostol. Dohodnúť si výzdobu môže každý pár kedykoľvek po sv. omši v sakristii. 

http://www.fara-chlebnice.estranky.sk/fotoalbum/nova-svadobna-vyzdoba/

 

Sviatosť manželstva

mienia prijať : 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

                 Sobášne a krstné náuky bývajú v sobotu po rannej sv. omši o 8:00.

Dávame do pozornosti našu Erko stránku :) ... www.erkochlebnice.estranky.cz

  

 
Reklama