Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Farské oznamy

1. Adventná nedeľa  B
(3.12.2017)

 

  "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."  

(Evanjelium podľa Mk 2,17)

 

ST - sv. Mikuláša, spomienka

ŠT - sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

PI - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - prikázaný sviatok

 

• SVATÁ SPOVEĎ

-pred sv. omšami

• SVATÉ OMŠE

PO17:30 - za zdravie a B. pož. rodiny Štefkovej      (472)

UT - 6:00 - rorátna - +Pavol,Mária

ST - 17:30 - za za šírenie kultúry života a požehnanie pre manželstvá a rodiny

ŠT - 17:30 - za zdravie a B. požehnanie rodiny Spišákovej     (157)

PI - 7:30 - +Peter Faltin

     - 17:30 - za veriacich

SO - 6:00 - rorátna - +Alojz

NE - 7:30 - na úmysel celebranta

     - 10:00 - za veriacich

 

• ČÍTANIE:

1.skupina

 

- Služba skončila pri č.d. 289

 

 

 

 

Opäť aj tento rok sa aj v našom chráme už ozvali prvé mená mladých snúbencov, ktorí si chcú aj v našom chráme povedať svoje "ÁNO". Dávame preto do pozornosti možnosť nechať si počas svadobného obradu vyzdobiť kostol. Dohodnúť si výzdobu môže každý pár kedykoľvek po sv. omši v sakristii. 

http://www.fara-chlebnice.estranky.sk/fotoalbum/nova-svadobna-vyzdoba/

 

Sviatosť manželstva

mienia prijať : 

_____________________________________________________________

 

 

                 Sobášne a krstné náuky bývajú v sobotu po rannej sv. omši o 8:00.

Dávame do pozornosti našu Erko stránku :) ... www.erkochlebnice.estranky.cz

  

 
Reklama