Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Farské oznamy

13. NEDEĽA B
(28.6.2015)

 

• LITURGIA

PO - sv. Petra a Pavla, apoštolov - prikázaný sviatok !!!

UT - zakončenie školského roka - Te Deum

ŠT - Návšteva Panny Márie - sviatok

PI - sv. Tomáša, apoštola

SO - o Panne Márii

NE - sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvescovia

 

• SVATÁ SPOVEĎ

PO - 16:00 - 18:00

UT - 7:00 - 8:30

ST - 17:30 - 18:00

ŠT - 8:00 - 9:00, 17:00 - 18:00

PI - 6:30 - 7:00, 17:00 - 18:00

• SVATÉ OMŠE

PO - 7:30 - za živích a + Petrov a Pavlov z farnosti

     - 18:00 - za živích a + Petrov a Pavlov z farnosti

UT - 8:30 - za veriacich - Te Deum

     - 14:00 - pohreb +Mária Kantáriková

ST - 18:00 - +Peter Bakoš 1.v.sm.   (216)

ŠT - 7:00 - +Ján, Mária Ligoš  (72)

    - 18:00 - +Helena Čabajová 1.v.sm.  (300)

PI - 7:00 - +Ján, Mária  (205)

    - 18:00 - za B. pom. a ochranu rodiny   (36)

SO - 07:00 - +Viktor Brunčák 1.v.sm.    (27)

NE - 7:30 - za veriacich
     - 10:00 - +Jozef Spišiak   (29)

• ČÍTANIE 

asistencia 

 

- Služba skončila pri č.d. 162

- Ku chorým pôjde kňaz v piatok od 8:00

___________________________________________________________

 

                 Sobášne a krstné náuky bývajú v sobotu po rannej sv. omši o 8:00.

Dávame do pozornosti našu Erko stránku :) ... www.erkochlebnice.estranky.cz

  

 
Reklama