Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Farské oznamy

30. Nedeľa cez rok- C
(23.10.2016)

 

 "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." 

(Evanjelium podľa Matúša 5,8)

 

 

• LITURGIA

október - mesiac sv. ruženca ( denne pred sv. omšou )

PI - sv. Šimona a Júdu - spoštolov

SO - o Panne Márii

 

• SVATÁ SPOVEĎ

pred sv. omšami

• SVATÉ OMŠE

PO - 18:00 - +Jozef          (372 DL)

UT  - 18:00 - za živú Máriu a duchovného otca            (361)

ST  - 18:00 - +Rudolf, Anton, Mária, Ondrej         (237)

ŠT - 18:00 - +Mária, Pavol, deti          (395)

PI  - 18:00 - za B. pom. pre Bernarda

SO - 15:00 - sobáš - Roman a Klára

NE - 7:30 - za B. požehnanie pre jubilantku

      - 10:00 - vďačnosť za 50.r.ž.          (178)

 

 

 

• ČÍTANIE:

- 2. sk.

 

- Služba skončila pri č.d. 328

- v noci z 29 na 30.10. sa osúva čas z 3:00 na 2:00

 

- Budúci nedeľu, ale aj ďalšie nedele budú zbierky na opravu kostola.

 

 

Opäť aj tento rok sa aj v našom chráme už ozvali prvé mená mladých snúbencov, ktorí si chcú aj v našom chráme povedať svoje "ÁNO". Dávame preto do pozornosti možnosť nechať si počas svadobného obradu vyzdobiť kostol. Dohodnúť si výzdobu môže každý pár kedykoľvek po sv. omši v sakristii. 

http://www.fara-chlebnice.estranky.sk/fotoalbum/nova-svadobna-vyzdoba/

 

Sviatosť manželstva

mienia prijať : 

________________________________________________________________

Roman Spišiak, syn rodičov Štefana a Anny rod. Michalkovej, narodený v Dolnom Kubíne a bývajúci v Chlebniciach a 

Klára Suľová, dcéra rodičov Benedikta a Heleny rod. Jurčovej, narodená v Dolnom Kubíne a bývajúca v Chlebniciach

________________________________________________________________

 

                 Sobášne a krstné náuky bývajú v sobotu po rannej sv. omši o 8:00.

Dávame do pozornosti našu Erko stránku :) ... www.erkochlebnice.estranky.cz

  

 
Reklama