Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Farské oznamy

18. NEDEĽA  A 
(6.8.2017)

 

  "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."  

(Evanjelium podľa Mk 2,17)

 

 

• SVATÁ SPOVEĎ

- pred sv. omšou

ŠT - 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

• SVATÉ OMŠE

 

Pondelok:                Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období

7. 8.                              7.30  za zdravie a BP Soňa

Utorok:                     Sv. Dominika, kňaza, spomienka

8. 8.                            18.00  za zdravie a BP členov Ružencového bratstva

Streda:                      Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a muč. 

9. 8.                              7.30  + farníčky menom Anna

Štvrtok:                     Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

10. 8.                          18.00  + farníčky menom Helena

Piatok:                      Sv. Kláry, panny, spomienka

11. 8.                          18.00  + Františka a Ondrej Polčic (76)

Sobota:                     Panny Márie v sobotu

12. 8.                         sv. omša nebude   

Nedeľa:                     DEVÄTNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

13. 8.                            7.30  za veriacich farnosti

                                    10.00  ODPUSTOVÁ SV.  OMŠA

 

 

 

• ČÍTANIE:

7.skupina

 

- Služba skončila pri č.d. .....

 

Opäť aj tento rok sa aj v našom chráme už ozvali prvé mená mladých snúbencov, ktorí si chcú aj v našom chráme povedať svoje "ÁNO". Dávame preto do pozornosti možnosť nechať si počas svadobného obradu vyzdobiť kostol. Dohodnúť si výzdobu môže každý pár kedykoľvek po sv. omši v sakristii. 

http://www.fara-chlebnice.estranky.sk/fotoalbum/nova-svadobna-vyzdoba/

 

Sviatosť manželstva

mienia prijať : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

                 Sobášne a krstné náuky bývajú v sobotu po rannej sv. omši o 8:00.

Dávame do pozornosti našu Erko stránku :) ... www.erkochlebnice.estranky.cz

  

 
Reklama