Choď na obsah Choď na menu
 


Kňazi vo farnosti

12. 1. 2016

 Správcovia farnosti 

Vo farnosti pôsobili: 

Martin Doľák (* 1906 - + 1934) 

Štefan Anton Žákovič (* 1934 – + 1960) 

Rudolf Varhol (* 1961 – +1997) 

Mgr. Michal Hunčaga (* 1997 - +2012)

Mgr. Stanislav Kaník  (*2012 - súčastnosť )


Od roku 1899 začal administrovať Andrej Jeno, ktorý bol v októbri vymenovaný za správcu farnosti. Pôsobil len do roku 1909 a ako kooperátor mu od roku 1906 bol Michal Bajer. Následne po ňom nastúpil kňaz Martin Doľák. 
Martin Doľák bol správcom farnosti od roku 1906 do roku 1934. Narodil sa v Spišskom Štiavniku. Zaslúžil sa o výstavbu terajšieho kostola. Pochovaný je vo svojom rodisku. 

Štefan Anton Žákovič pôsobil v našej farnosti od roku 1934 do roku 1960. Narodil sa 12.4.1884 v chudobnej rodine v susednej dedinke Pucov. Za kňaza bol vysvätený 4. augusta 1917. Mal ťažký život a ako mládenec si musel počas štúdií privyrábať sám. Pôsobil ako kňaz v Amerike, potom ako vojenský kurátor. Bol aj zranený a preto zo zdravotných dôvodov prišiel do Spišskej diecézy. Pôsobil ako zástupca na fare v Bzinách, potom v Malužinej a od roku 1934 v Chlebniciach. Bol jednoduchým, úprimným kňazom, bez prísnej pastorácie. Počas jeho pôsobenia mu vypomáhali a zastupovali ho Blažej Ferančík, Vdp. Nagy zo Sedliackej Dubovej, taktiež Vdp. Jozef Strapec, ktorý bol farárom vo Veličnej. Zomrel 26. októbra 1960. Na pohrebe sa zúčastnilo veľké množstvo kňazov a veriacich. Pohrebné obrady vykonával kapitulný vikár Andrej Scheffer a kazateľom bo Dr. Jozaf Ligoš. Pochovaný je na miestnom cintoríne. Na jeho miesto nastúpil Rudolf Varhol. 

Rudolf Varhol sa stal 14 duchovný správca farnosti. Narodil sa 9.8.1919 v Slovenskej vsi, okrese Poprad. Študoval na Gymnáziu v Kežmarku a následne teológiu na Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 14.6.1942. Ako kaplán po svojej vysviacke dňa 14. júna 1942 pôsobil v Liptovských Sliačoch a v Liptovských Lúčkach. V roku 1947 ako dočasný správca fary v Matejovciach. V roku 1949-61 v Liptovskom Trnovci. Na Veľký piatok 31. marca 1961 nastúpil na miesto správcu farnosti. Pôsobil do roku 1997. Následne sa odchádza do Dlhej nad Oravou č.d. 343 na odpočinok. Sťahovať s fary sa začal 17.júna. Odišiel do svojho nového príbytku aj so svojou domovníčkou Annou Gajanovou, ktorá sa od roku 1961 starala o farský dvor, hydinu a kuchyňu. Zomrel 30.11.2003 a pochovaný je na miestnom cintoríne. 

Mgr. Michal Hunčaga nastupuje už v poradí 15 správca farnosti. Narodil sa v Medzibrodí, študoval v Spišskej Kapitule. Následne 17.6. 1995 začína pôsobiť ako kaplán v Trstenej. V Chlebniciach pôsobil od 1. júla 1997. Zaslúžil sa o dokončenie stavby organu, taktiež o rekonštrukciu farskej pivnice v ktorej sa stretáva deti a mládež na stretnutiach so svojimi animátormi. Následne na návrh starostu obce uzatvoril dohodu z farským úradom, že z kostolného skladu sa urobí smútočná miestnosť. Obecný úrad potom vybudoval nový sklad pri kostole. Slúži na kostolné veci a nachádzajú sa tu aj sociálne zariadenia. Zveľadil kostolný dvor, vybudoval zo svojimi veriacimi nové kryté schodište z vyšného konca. Taktiež sa postavila nová farská budova, ktorá stojí na pôvodných pivniciach a pôvodných rozmeroch. 

„Na základe dekrétu z Biskupského úradu v Spišskom Podhradí č.1324/97 zo dňa 16.6. 1997 bol menovaný do Chlebníc za správcu farnosti Mgr. Michal Hunčaga, kaplán v Trstenej s účinnosťou od 1. júla 1997. Na určené miesto nastúpte v stanovenom termíne a prevezmite správu farnosti za prítomnosti dekana......“ 
Dňa 18. júla 1997 bola na Rím. Kat. farskom úrade Chlebniciach bola napísaná táto zápisnica: Prítomný boli Alfonz Letanovský- dekan, Vdp. Rudolf Varhol- odovzdávajúci správca farnosti, Vdp. Michal Hunčaga- preberajúci správca farnosti. 

Títo správcovia farnosti bývali na tej istej fare, ktorá bola postavená v roku 1789. Patrónom farskej budovy je sv. Ján Nepomucký, ktorého socha je umiesnená v parku pred farskou budovou. 
Nachádza sa na pravej strane pod kostolom a vstupná brána do farskej budovy je od cesty oproti budove základnej školy. Vchod do nej je aj v polovici krytého schodišťa, ktorého schody vedú do kostola. 
Stará farská budova bola v dezolátnom stave. Mala hrubé a vlhké múry a nevyhovujúce inštalačné rozvody. Preto ju v roku zbúrali, pivnice sa ponechali, a postavila sa v pôvodných rozmeroch. 

                 bez-nazvu.png

 

Mgr. Stanislav Kaník nar. 25. 10. 1954. Bol vysvätený v roku 1980. Začínal ako kaplán v Kežmarku, po 4 rokoch bol preložený za kaplána do Vysokých Tatier, kde pôsobil jeden rok a sedem mesiacov, odiaľ bol preložený do Popradu. 17. júna 1986 bol preložený za farára do farnosti Šuňava, kde pôsobil 26. rokov. Od 22. 7. 2012 pôsobí vo farnosti Chlebnice. V Chlebniciach je v poradí 16 správca.

                             2014-10-26-11.26.24.jpg